mix-award

Radni zadatak: Medena zemlja (13+)

Film Medena zemlja, dostupan je na portalu od 19. do 22. prosinca, a prikladan je za gledanje i analizu u sklopu nastave hrvatskog jezika i sata razrednika. 

Film je posebno namijenjen učenicima 7. i 8. razreda, a kako biste kvalitetno obradili temu kojom se film bavi za vaše smo učenike pripremili radni zadatak. 

  1. Pokušajte se prisjetiti frazema koji u sebi sadrže riječ ‘pčela’ ili ‘med’[1] (vrijedan kao pčelaradi kao pčelaletjeti kao pčele na medzuji kao pčelaleti kao pčela s cvijeta na cvijetkao da su je pčele izbole, sladak kao medupala mu sjekira u medteče med i mlijeko). Koje značenje nosi naslov ovoga filma? Je li to značenje doslovno ili preneseno? Ima li u njemu ironije? (OŠ HJ A.8.6.)
  1. Medena zemlja je dokumentarni film. Dokumentaristi se sve vrijeme moraju pitati prekoračuju li granice etičnosti. Prilikom snimanja dokumentarnog filma mogu se pojaviti situacije koje su etički dvojbene, odnosno one u kojima možda ne bi trebalo snimati već djelovati. Navedite koje scene prepoznajete kao takve. Mislite li da je vrjednije zabilježiti fenomen ili situaciju koja se odvija pred kamerom ili pružiti pomoć u danom trenutku? Na ovu temu možete u razredu zapodjenuti planiranu raspravu u obliku parlaonice. Podijelite se u afirmacijsku i negacijsku skupinu, osmislite videopriloga kojima ćete argumentirati svoje tvrdnje, pripremite argumente istražujući etiku dokumentarističkog snimanja i neka tročlani žiri odluči koja je skupina uspješnije obrazložila i dokazima potkrijepila svoj stav. (OŠ HJ A.8.1.; B.8.1.; B.8.3.; B.8.4.)
  1. Napišite komentar na temu pčela i njihove ugroženosti. Neka vam polazišna točka budu različiti pristupi pčelarenju koji su prikazani u filmu, Hatidže s jedne strane i obitelj Sam s druge. Razmislite koji su razlozi ili uzroci takvih ponašanja, što ugrožava opstanak pčela i ponudite uz vlastito viđenje problema i način na koji on može biti riješen. Zatim svoj zaključni dio izrecite u kameru mobilnog uređaja te ga na satu usporedite s onime ostalih učenika. Napravite anketu u razredu i saznajte koje rješenje smatrate najboljim. (OŠ HJ A.7.1.;  A.7.3.; B.7.4.; C.7.1.)
  1. Pozabavite se socijalnim statusom protagonistice. Gdje i kako živi, kako se ponaša u svojoj užoj i široj zajednici? Istražite je li se njezin socijalni status promijenio nakon uspjeha koji je film doživio. Jeste li u sebi tijekom gledanja filma zabilježili misli koje biste mogli okarakterizirati kao predrasude? Što je na to utjecalo? Jesu li se one održale do kraja filma? (OŠ HJ B.7.1.)

[1] Mira Menac-Mihalić: Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima, Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje, knj. 26(2000), str. 179-195

Zadatke uz film Medena zemlja osmislila je Goranka Perković, učiteljica hrvatskog jezika iz OŠ Juršići, Svetvinčenat.