mix-award

Radni zadatak: Dječak i svijet (7+)

Povodom Međunarodnog dana djeteta vaši učenici imaju priliku susresti se s filmom o sudbini jednog dječaka i brojnim izazovima suvremenog svijeta s kojima se na putu odrastanja susreće.

Dječak živi sa svojim roditeljima na selu i provodi dane u društvu svega onoga što mu pruža priroda koja ga okružuje: ribama, drvećem, pticama i oblacima – sve oko njega predstavlja povod za igru i smijeh te slobodnuigru mašte. Jednoga dana njegov otac odlazi u grad u potrazi za poslom, a dječak, koji u srcu čuva nezaboravnu melodiju koju mu je otac uvijek svirao, sprema sliku svoje obitelji u kofer i odlučuje slijediti njegove korake. Naći će se u svijetu prepunom nepoznanica, s beskrajnim poljima pamuka, tamnim tvornicama, ogromnim brodskim lukama i prenaseljenim gradovima. Susrest će neočekivane izazove i opasnosti na kopnu i moru, bit će primoran brzo odrastati, ali nešto od djeteta koje se igralo među oblacima zauvijek će sačuvati.

Film Dječak i svijet (Alê Abreu, 2013.) namijenjen je prije svega učenicima razredne nastave, a posebno je prikladan za gledanje i analizu u sklopu nastave Prirode i društvaGlazbene te Likovne kulture.

U nižim razredima važno je staviti naglasak na upoznavanje učenika s pravima djeteta.   

Cjelovita verzija metodičkih prijedloga uz film vidljiva je učiteljima i nastavnicima pretplaćenima na Portal, koji mogu pristupiti istima nakon prijave, na stranici filma.

4. Međunarodni dan djeteta

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Konvencija o pravima djeteta je sporazum kojega su usvojili Ujedinjeni narodi 20. studenoga 1989. Konvenciju je prihvatilo 196 zemalja svijeta, a među njima i Hrvatska. Konvencija sadrži obaveze koje su države potpisale kako bi zaštitile djecu te zajednički odredile što treba učiniti da bi svako dijete raslo i razvijalo se u odraslu osobu. 

Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.

Više informacija o konvenciji pronađite ovdje.

  • Razgovarajte s učenicima o pravima djeteta koja ste prepoznali u filmu Dječak i svijet.
  • Izaberite u timu jedno od prepoznatih prava djeteta pa izradite plakat ili obrazovni filmić (animirani ili igrani) kojim će svako dijete na svijetu naučiti koje je njegovo pravo.
  • Napredni učenici mogu izraditi vlastitu radijsku emisiju ili dokumentarni prilog o temi.

Prijedloge zadataka osmislila je i pripremila Teana Tomažin, učiteljica hrvatskoga jezika OŠ-SE “Giuseppina Martinuzzi” Pula-Pola.