mix-award

Radni zadatak: Clementov opus (9+)

Film Clementov opus, dostupan na portalu Vrti svoj film od 4. do 7. listopada, prikladan je za gledanje i analizu u sklopu nastave hrvatskog jezika, francuskog jezika, glazbene kulture i sata razrednika .
Kako biste kvalitetno obradili teme kojima se film bavi za vaše smo učenike pripremili nekoliko zanimljivih radnih zadataka.

5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja koji je proglasio UNESCO 1994. godine. Svjetski dan učitelja obilježava se u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj dugi niz godina. Prigoda je to da se svim učiteljima barem na jedan dan pokloni zaslužena pozornost jer obavljaju jedan od najodgovornijih i najzahtjevnijih poslova. Učitelji stvaraju bolju budućnost za djecu, ali i za cijeli svijet.

Nakon čitanja gore navedenog informativnog teksta, slijedi sadržajna analiza filma Clementov opus tijekom koje se učenike potiče na promišljanje o tome zašto je posao učitelja jedan od najodgovornijih i najzahtjevnijih poslova na svijetu. U toj aktivnosti rješavaju zadatak oblikovan na listiću ili u nekom digitalnom alatu. Zadatak je odabrati tvrdnju koja odgovara istaknutim pojmovima:

Učitelji obavljaju jedan od najodgovornijih i nazahtjevnijih poslova.
 
Motiviraju učenike.      
Pripremaju im razne zanimljive zadatke.
Fizički ih kažnjavaju.
Pomažu im u rješavanju problema.
Poučavaju ih raznim vještinama.
Ne brinu o učenikovim osjećajima.
Brinu o učenikovoj sigurnosti.
Poučavaju učenike odgovornom ponašanju.
Pomažu kad im je potrebna pomoć.
Donose odluke koje su dobre za učenike.
Brinu samo o učenikovom znanju.
Vrednuju ih samo lošim ocjenama.
Potiču kod učenika razvoj samopouzdanja 
 
Dopiši još neku odgovarajuću tvrdnju:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Kategorizacija likova

Opis aktivnosti

Učenici u paru razvrstavaju kartice s imenima (zanimanjima) likova u dvije kategorije: pozitivni i negativni likovi. Argumetiraju svoj izbor. 

Napomena: iako se aktivnost čini vrlo jednostavnom, učenici će imati dvojbe kod većine likova jer će prepoznati i njihove pozitivne i negativne osobine kroz kronologiju filma. Takvo promišljanje i je cilj ove aktivnosti jer razvija objektivnost, ali i toleranciju.

KARTICE

Poruka ravnatelju Rachinu

Opis aktivnosti

Nakon što se još jednom pogleda dio filma u kojemu ravnatelj izrađuje papirnati avion i igra se njime poput djeteta, učenike se navodi na zaključak da postoji nada da se i on promijeni i postane pozitivan (akcija – reakcija). Učenicima se može objasniti misao Heidi AyarbeSvaka akcija ima reakciju, sve što se čini ili govori imat će efekt. Potrebno ih je navesti na promišljanje o uzrocima i razlozima ponašanja drugih te podržati dobre namjere pozitivnih utjecaja. 

Učenici ravnatelju, poput najboljih učitelja, pišu afirmativnu poruku kojom ga žele potaknuti na pozitivnu promjenu ponašanja. Poruka se autentično piše na modelu papirnatog aviona po mogućnosti izrađenog od recikliranog papira ili načinjenog od novinskog papira. Piše se perom ili drvcem i tušem.

Napomena

Modeli papirnatih aviona trebali bi biti većeg formata, a poruka napisana velikim formalnim slovima. Uradci se izlažu na razredni pano.

Note za Clementa

Opis aktivnosti

Nedvojbeno je da će odgojitelj Clement pobuditi simpatije kod najmlađih gledatelja. Sigurno je i da će učenici prepoznati njegovu strast prema glazbi, ali i njegov neprocjenjiv utjecaj na učenike koji su zavoljeli pjevanje u zboru. Učenici će prepoznati vrijednost glazbe pa ih se može potaknuti na dijalog i starom kineskom poslovicom: Glazba potječe iz srca ljudskih bića. Kada su emocije rođene, izražavaju se zvukovima, a zvukovi rađaju glazbu.

Zadatak u ovoj aktivnosti bit će “skladanje” glazbene rečenice neobičnim notama.

Svaki će učenik oblikovati rečenicu koja karakterizira Clementove osobine, a potom će za svaki grafem osmisliti notu (simbol pozitivne emocije) te ju smjestiti u crtovlje na papiru stolnog ili zidnog formata. 

Napomena

Preporuka je koristiti reciklirani ili novinski papir, a note se mogu crtati ili slikati kolažem. 

Primjer u kojemu crtež prikazuje samo dio rečenice: Clement je jako dobar učitelj.

Oslikaj učionicu

Opis aktivnosti

Učenike se navodi na zaključak o pozitivnom utjecaju glazbe na promjenu osobina likova. Potiče ih se na promišljanje o drugim umjetnostima koje imaju slične utjecaje kao npr. likovna umjetnost. Razgovaraju o svakodnevnom utjecaju boja na raspoloženje, emocije i odabir te ih individualno kategoriziraju na “pozitivne” i “negativne” uz argumentaciju. Svaka boja ima određeno značenje, izaziva različite emocije i utječe na naše raspoloženje. Opisuju izgled učionice iz filma te predlažu čime bi je osvježili i koje bi boje i predmeti u njoj učinili učenike sretnijima. Na temelju prijedloga, frontalno se piše vođeni opis učionice, a zadatak se završava likovnom ilustracijom.

Zadatke uz film Clementov opus osmislila je Đurđa Trupinić, učiteljica razredne nastave u OŠ Mato Lovrak u Novoj Gradiški.