mix-award

Radni zadatak: Clementov opus (11+)

Film Clementov opus, dostupan na portalu Vrti svoj film od 4. do 7. listopada, prikladan je za gledanje i analizu u sklopu nastave hrvatskog jezika, francuskog jezika, glazbene kulture i sata razrednika .
Kako biste kvalitetno obradili teme kojima se film bavi za vaše smo učenike pripremili nekoliko zanimljivih radnih zadataka.

5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja koji je proglasio UNESCO 1994. godine. Svjetski dan učitelja obilježava se u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj dugi niz godina. Prigoda je to da se svim učiteljima barem na jedan dan pokloni zaslužena pozornost jer obavljaju jedan od najodgovornijih i najzahtjevnijih poslova. Učitelji stvaraju bolju budućnost za djecu, ali i za cijeli svijet.

Nakon čitanja gore navedenog informativnog teksta, slijedi sadržajna analiza filma Clementov opus tijekom koje se učenike potiče na promišljanje o tome zašto je posao učitelja jedan od najodgovornijih i najzahtjevnijih poslova na svijetu. U toj aktivnosti rješavaju zadatak oblikovan na listiću ili u nekom digitalnom alatu. Zadatak je odabrati tvrdnju koja odgovara istaknutim pojmovima:

Učitelji obavljaju jedan od najodgovornijih i nazahtjevnijih poslova.
 
Motiviraju učenike.      
Pripremaju im razne zanimljive zadatke.
Fizički ih kažnjavaju.
Pomažu im u rješavanju problema.
Poučavaju ih raznim vještinama.
Ne brinu o učenikovim osjećajima.
Brinu o učenikovoj sigurnosti.
Poučavaju učenike odgovornom ponašanju.
Pomažu kad im je potrebna pomoć.
Donose odluke koje su dobre za učenike.
Brinu samo o učenikovom znanju.
Vrednuju ih samo lošim ocjenama.
Potiču kod učenika razvoj samopouzdanja 
 
Dopiši još neku odgovarajuću tvrdnju:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Pierre Morhange majci piše pismo

Opis aktivnosti

Nakon što se osvijesti razlog Pierreova ponašanja prema majci i Clementu, učenike se navodi na zaključak da bi iskren i otvoren razgovor mogao riješiti mnoge nesporazume i nesuglasice. Učenici predlažu načine na koje bi Pierre moga poboljšati svoj odnos s majkom. Predstavlja im se terapijsko pisanje kao jedne od vrlo učinkovitih metoda zacjeljivanja rana i psihološke pomoći u liječenju trauma, loših osjećaja i iskustava. 

Zadatak je poistovijetiti se s dječakom Pierreom i napisati majci pismo prema sljedećim smjernicama i bontonu:

  1. Rukopis i izgled pisma slika je i prilika osobe koja piše.
  2. Svojim sadržajem pismo je ogledalo duše i osjećaja pošiljatelja.

Napomena

U terapijskom se pisanju pisma mogu i ne moraju poslati osobi kojoj su namijenjena.

Zamolba ravnatelju Rachinu

Opis aktivnosti

Tijekom analize i karakterizacije likova, učenici neće imati dvojbe u vezi osobina ravnatelja Rachina. Nakon što izdvoje sve njegove negativne odluke i postupke, zadatak će biti napisati mu zamolbu u ime sve djece u Internatu Fond de l´Etang u kojoj ga mole za uvažavanje i poštivanje prava na slobodu i dostojan život. Učenicima se predstavlja UNICEF-ova Konvencija o pravima djece.

Napomena

U zamolbi je potrebno navesti sve izdvojene negativne odluke i postupke ravnatelja Rachina, a koje su protivne pravima iz Konvencije.

Zadatke uz film Clementov opus osmislila je Đurđa Trupinić, učiteljica razredne nastave u OŠ Mato Lovrak u Novoj Gradiški.