mix-award

O slobodi i odrastanju u animiranom filmu "Dječak i svijet" Ale Abreua - motivacija redatelja


Prije nekoliko godina radio sam na razvoju jednog animiranog dokumentarca, “Canto Latino”, o povijesti nastanka Južne Amerike. Otprilike u tom periodu pronašao sam crtež koji sam nacrtao još kao dijete u jednoj od svojih starih bilježnica.

Ono što me posebno dojmilo u vizualnom smislu jest mekoća linija kojima sam nacrtao Dječaka, koja se suprotstavlja estetiziranim kompjuterskim animacijama. Počeo sam razmišljati o tome kako bi se Dječak s crteža mogao uklopiti u kontekst filma “Canto Latino” i počeo stvarati kratke ilustrirane priče, s Dječakom kao glavnim likom, nošenim vjetrom, koji trči kroz šumu, susreće se s određenim likovima, itd. Skupljao sam različite dijelove priča i anegdota kako bih istražio odnos između Dječaka i svijeta koji ga okružuje, a zatim sam počeo eksperimentirati sa zvukovima i glazbenim referencama kako bih poboljšao cjelokupno istraživanje teme.

Kao autor filma nastojao sam se približiti liku malog dječaka koliko je bilo moguće. Nisam nužno pokušavao crtati kao dijete, već sam nastojao prenijetu tu istu slobodu koju djeca imaju kada crtaju onako onako kako žele. Pokušao sam to učiniti stvaranjem raznih uzoraka, jarkih boja i miješajući različite tehnike. Koristio sam uljane pastele, ali i olovke u boji, nalivpero i kemijsku, sve vrste boja, kao i kolaž iz novina i časopisa. Snimanje ovog filma bilo je poput igre.

Umetanjem dječjeg lika u okvire dokumentarnog filma koji sam do tada pripremao, film se pretvorio u fikciju. U “Canto Latino” sam isprva istraživao činjenicu da su sve zemlje Latinske Amerike bile kolonije, koje su kroz povijest doživjele mnogo državnih udara i vojnih diktatora. Želio sam ispitati prijelaz u globalizirane svijetove, u kojima se političke odluke donose na temelju ekonomskih interesa, a “djeca” iz bivših sustava naglo postaju odrasli ljudi primorani živjeti u novim političkim sustavima.

Na taj način “svijet” koji dječak otkriva u filmu Dječak i svijet je u konačnici odraz svijeta samog i prijelaz iz dječakova nevinog djetinjstva u stvarnost odrasle dobi.

Ale Abreu, redatelj filma Dječak i svijet